Bzik
Bzik jest muzyczną opowieścią o otaczającej nas rzeczywistości przedstawionej w nieco krzywym zwierciadle.
Jest też próbą poruszenia niezwykle ważnych tematów z zachowaniem dystansu i poczucia humoru. Posłuchaj może to o Tobie?
Released 2019
Prime Records

Album tracks